Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór wniosków na usuwanie azbestu

W ZWIĄZKU Z ZARZĄDZENIEM NR. 0050.138.2021 Z DNIA 31 GRUDNIA 2021 R. WÓJT GMINY PANKI INFORMUJE O TRWAJĄCYM DO 03.03.2023 R. NABORZE WNIOSKÓW NA ZADANIE  ZWIĄZANE Z USUWANIEM WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY PANKI W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO „OGÓLNOPOLSKI PROGRAM FINANSOWANIA USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST” ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ GMINNYCH PROGRAMÓW USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NA LATA 2022 - 2023

                                                                                                                                                                                                 WÓJT GMINY

                                                                                                                                                                                                 Urszula Bujak

 

Wersja XML