Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

„Cyfrowa Gmina”

nagłówke.png

 

Projekt pn. „Cyfrowa Gmina” realizowany na podstawie Umowy o powierzenie grantu o numerze 4776/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” POPC.05.01.00-00-0001/21-00


Celem projektu Cyfrowa Gmina Panki jest poszerzenie zakresu spraw, które obywatele i przedsiębiorcy mogą załatwić drogą elektroniczną, poprzez elektronizację nowych usług publicznych oraz poprawę funkcjonalności i e-dojrzałości usług istniejących, a pośrednio – poprzez usprawnianie usług wewnątrz administracyjnych (A2A), niezbędnych dla świadczenia usług publicznych, a także zwiększenie cyberbezpieczeństwa i poprawę pracy urzędu wynikającą z cyfryzacji procesów i procedur.


Przedmiotem projektu jest zakup i wymiana przestarzałych stacji roboczych wraz z oprzyrządowaniem (tj. zasilaczami UPS, monitorami wyposażonymi w głośniki i kamery do pracy zdalnej), zakup Internetowego Biura Obsługi Gospodarki Wodnej, instalacja profesjonalnego oprogramowania do backupu danych i systemu  antywirusowego, niezbędnych do zapewnienia bezpiecznej pracy zdalnej w związku z ograniczeniami spowodowanymi przez pandemię COVID-19 wraz z przeszkoleniem pracowników w zakresie podniesienia poziomu wiedzy z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz zagrożeń płynących z wykorzystywania komputerów służbowych w pracy zdalnej, a także przeprowadzenie technicznej diagnozy cyberbezpieczeństwa.      

Całkowita wartość projektu: 151 044,30 zł

Kwota dofinansowania: 151 044,30 zł

Termin realizacji: do 27.10.2022 r.

Realizacja projektu przewiduje:

Przewidywane efekty:

Wersja XML