Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

MODERNIZACJA URZĘDU GMINY W PANKACH

Rozpoczęła się termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Pankach. To drug etap tej inwestycji.

Wykonawcą robót jest firma NORMHAUSE JELONEK SPÓŁKA JAWNA W Oleśnie

Zakres robót obejmuje docieplenie elewacji zewnętrznych budynku urzędu gminy, wymianę stolarki drzwiowej na lepiej spełniającą wymogi termomodernizacji. Wymieniona zostanie również na nową, wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania i cieplej wody użytkowej. W ramach inwestycji przewidziane jest zamontowanie w budynku pomp ciepła. Powstanie także nowa rozdzielnia elektryczna R1. Przejście na pompy ciepła wymaga odpowiedniego rozwiązania zasilania, budowy linii elektrycznej zasilającej urządzenia grzewcze

Budynek Urzędu Gminy Panki zostanie wyposażony w kompletną instalację fotowoltaiczną, która zamontowana zostanie na dachu. Moc instalacji w warunkach standardowych to 22,77 kWp.

Zadanie realizowanie jest w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) oraz budżetu Gminy.

Wartość robót to 838 554,97 z czego 595 992,04 stanowi dofinansowanie z RPO. Ze względu na wyższą wartość inwestycji Gmina Panki stara się o zwiększenie kwoty dofinansowania.

Inwestycja w znacznym stopniu zmniejszy wydatki na ogrzewanie oraz przyniesie korzyści z tytułu pozyskiwania energii promieni słonecznych, ograniczy również w znacznym stopniu emisję CO², do powietrza w gminie Panki.

IMG_20220802_120625.jpeg

Wersja XML