Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Panki - etap II

nagłówke.png

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IV „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna” w ramach działania 4.3. „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej”
dla poddziałania 4.3.2. „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - RIT”.

Nazwa beneficjenta: Gmina Panki
Wartość całkowita projektu: 712 803,13 zł        
Wartość uzyskanego dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 595 992,04

 

Termin realizacji projektu:

Rozpoczęcie realizacji projektu 29-12-2020r.

Planowany termin zakończenia 30-09-2022r.

 

Głównym zadaniem projektu jest modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy Panki w celu poprawy efektywności energetycznej budynku, ograniczenia niskiej emisji oraz wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz ograniczenie niskiej emisji do atmosfery.
 

Realizacja projektu przewiduje:

 

Przewidywane efekty realizacji inwestycji:

Wersja XML