Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Modernizacja infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej regionu

EFS kolor.jpeg

Operacja mająca na celu modernizację infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej regionu w celu poprawy jakości świadczonych usług oraz rozwoju rekreacji i promocji regionu współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki / efekty operacji:

  1. Przebudowane lub zmodernizowane obiekty infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – 1 obiekt
  2. Wzrost ilości osób korzystających z obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – 150 osób

W ramach realizowanego przez Gminę Panki projekt pn. „Modernizacja obiektów sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Panki” zostanie wykonany:

Wartość uzyskanego dofinansowania        100 006,00   PLN

Wersja XML