Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Otwarcie laboratorium językowo-komputerowego w SP w Konieczkach

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Konieczkach mogą korzystać z laboratorium językowo-komputerowego. Zakup został zrealizowany dzięki projektowi szkoły nagrodzonemu w dobrosąsiedzkim programie „WzMOCnij swoje otoczenie”, organizowanym przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

Szkoła Podstawowa w Konieczkach odremontowała pracownię do nauki języków. Powstały w niej podwójne stanowiska dla uczniów wyposażone w słuchawki z mikrofonem dynamicznym, zakupiono biurka oraz krzesła. Projekt „Niech MOC języków będzie z nami” pozwolił na stworzenie przestrzeni, w której uczniowie będą mogli kształtować kompetencje cyfrowe i wyćwiczą sprawną komunikację w obcym języku.

„WzMOCnij swoje otoczenie” to ogólnopolski program grantowy, realizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Skierowany jest do samorządów i ich jednostek – np. przedszkoli, szkół, bibliotek, czy ośrodków pomocy społecznej, oraz do organizacji pozarządowych, które chcą wprowadzać ważne i długotrwałe zmiany w swoim otoczeniu w jednej z siedmiu następujących obszarów: aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko naturalne, zdrowie i inne inicjatywy mieszczące się w celach programu. Dodatkowe informacje o programie można znaleźć na stronie https://raport.pse.pl/pl/ oraz www.wzmocnijotoczenie.pl.

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Wersja XML